Abonamente presa pentru companii, Ziare, reviste, romanesti, straine  
abonamente presa romana abonamente presa straina
 Ziare si Magazine Romanesti
   

 Ziare si magazine straine
   

 1900 de Ziare Internationale
   

 Publicatii Stiintifice Romanesti
   

 Publicatii stiintifice straine
   

Prima pagina : Ziare si Magazine Romanesti : Servicii achizitii publice : Revista de achizitii publice - 2019

Detalii produs
Denumire produs Revista de achizitii publice - 2019
Numar aparitii/an 12
Periodicitate ANUALA
Pret pe 12 luni * 420.00 RON
Descriere Abonament Revista de Achizitii Publice . Abonamente pentru anul 2019 - abonament 6 luni include 2 publicatii pe hartie + 4 publicatii online) - abonament 12 luni include 4 publicatii pe hartie + 8 publicatii online) 6 luni 210 lei cu TVA inclus 12 luni 420 lei cu TVA inclus. REVISTA DE ACHIZITII PUBLICE aspira prin continutul ideilor si al informatiilor oferite la standardul practicat de publicatiile economice din mediul european; fiind o revista nationala de actualitate economica, legislativa, de dezbateri si comentarii in sistemul achizitiilor publice si nu numai. Revista si-a propus sa reprezinte un suport practic pentru dezvoltarea si punerea ?n practica a conceptelor si procedurilor de achizitii, tinand cont de diversitatea legislatiei ?n domeniu.Principalul obiectiv urmarit ?l reprezinta consolidarea capacitatii autoritatilor contractante implicate ?n procesul de implementare a legislatiei nationale, privind procesul de achizitii publice. De asemenea, revista isi propune sa contribuie la imbunatatirea procedeelor de lucru prin preluarea propunerilor de la cititorii sai, specialisti sau nu in domeniul de referinta.Gandurile, ideile, interpretarile specializate, pe care le prezinta Revista de Achizitii Publice sunt rezultatul informatiilor, al experien?ei speciali?tilor no?tri, prelucrate pentru a fi un real sprijin celor interesa?i. Statistica arat? ?n mod evident o evolu?ie mai mult dec?t pozitiv? a acestui important sector al economiei rom?ne?ti ?i de aceea, fiecare persoan? implicat? ?n sistemul achizi?iilor publice are nevoie de informa?ii, c?t mai noi, pentru a putea ?ndeplini obliga?iile cu corectitudine.Revista de Achizi?ii Publice, fiind o revist? de actualitate economic?, este deschis? propunerilor de colaborare ?i a?teapt? cu interes sugestiile ?i ?ntreb?rile cititorilor pentru a putea r?spunde tuturor a?tept?rilor. ?mbun?t??irea cuno?tin?elor func?ionarilor publici ?n materie de administrare a contractelor, definirea sub aspect legal ?i financiar a responsabilit??ilor participan?ilor la procesul de achizi?ii publice, sunt numai c?teva dintre obiectivele urm?rite de editorii revistei, atunci c?nd aleg pentru expunere materialele cele mai reprezentative .?n acest context, realizarea ?i func?ionarea unui parteneriat interactiv ?i corespunz?tor exigen?elor procesului de modernizare ?i de conectare la spa?iul european se impune la fiecare num?r reevaluarea con?inutului, at?t prin adoptarea unor criterii mai riguroase ale con?inutului lucr?rilor, c?t ?i prin preluarea tuturor modific?rilor legislative ?i pentru ca informa?ia s? fie c?t mai util?, al?turi de speciali?ti ?i cadre universitare din ?ar?, vor publica materiale de actualitate ?i cadre universitare, cercet?tori ?i anali?ti economici din ??rile europene.Viziunea noastr? este orientat? spre promovarea unui sistem de achizi?ii publice sanatos, eficient si credibil, ce functioneaza conform legislatiei ?n domeniu. abonamente presa 2019


Servicii achizitii publiceManualul de prim...
Pret pe12 luni: 350 RON

Revista Ecologic-...
Pret pe12 luni: 150 RON

Achizitii...
Pret pe12 luni: 490 RON

Revista de...
Pret pe12 luni: 420 RON

Contabilitatea...
Pret pe12 luni: 599 RON

Obtinerea...
Pret pe12 luni: 710 RON

CALITATEA IN...
Pret pe12 luni: 459 RON

Ghid de...
Pret pe12 luni: 200 RON

Pompierii romani
Pret pe12 luni: 130 RON

Observatorul militar
Pret pe12 luni: 99 RON

Pentru patrie
Pret pe12 luni: 120 RON


 
 
OTESOFT - dezvoltare aplicatii software la cheie
  Viziteaza magazinul www.manpres.ro pe ShopMania 
Icon securitate LibraPay
ANPC