Abonamente presa pentru companii, Ziare, reviste, romanesti, straine  
abonamente presa romana abonamente presa straina
 Ziare si Magazine Romanesti
   

 Ziare si magazine straine
   

 1900 de Ziare Internationale
   

 Publicatii Stiintifice Romanesti
   


GDPR

MANPRES DISTRIBUTION SRL prelucrează date cu caracter personal în desfășurarea activitățiilor auxiliare pe care le presupun activitățile sale principale care sunt reprezentate de vanzarea si distributia ziarelor, revistelor si cartilor in regim de abonament.  Datele cu carater personal prelucrate de MANPRES DISTRIBUTION SRL aparțin, de regulă, reprezentanților și angajaților noștri și reprezentanților sau angajaților partenerilor noștri comerciali sau instituționali.

Atunci când colectăm, înregistrăm, stocăm, utilizăm sau prelucrăm în orice mod date cu caracter personal ne asigurăm că respectăm un nivel adecvat de protecție a datelor și întreprindem toate măsurile necesare în vederea asigurării confidențialității acestora.

Asigurarea protecției datelor cu caracter personal reprezintă una dintre responsabilitățile MANPRES DISTRIBUTION SRL  în cadrul activității desfășurate pe piață. În acest scop, MANPRES DISTRIBUTION SRL se angajează să respecte principiile legale statuate în materie de protecția datelor, în special cele prevăzute de Regulamentul General privind protecția datelor cu caracter personal 679/2016 (în continuare „GDPR”).

De asemenea, în calitatea sa de operator de date cu caracter personal, MANPRES DISTRIBUTION SRL are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care persoanele vizate le furnizează despre ele.

MANPRES DISTRIBUTION SRLse asigură că angajații săi sunt instruiți în mod corespunzător astfel încât să se asigure respectarea tuturor principiilor în cadrul prelucrărilor efectuate de aceasta cu privire la datele cu caracter personal.

În desfășurarea activității, MANPRES DISTRIBUTION SRL prelucrează diferite categorii de date cu caracter personal, în funcție de categoria de persoane vizate, astfel, în cazul reprezentanților clienților și furnizorilor datele se referă la nume, prenume, funcție, număr de telefon și adresă de e-mail.

De regulă, temeiul în baza căruia MANPRES DISTRIBUTION SRL prelucrează datele cu caracter personal este reprezentat de contract sau de obligația legală stabilită în sarcina acesteia, scopul fiind legat de buna desfășurare a relației contractuale sau de îndeplinirea unei obligații.

MANPRES DISTRIBUTION SRLse angajează să colecteze și să prelucreze doar datele personale care sunt necesare și proporționale pentru îndeplinirea obligațiilor legale și pentru buna desfășurare a activitățiilor sale principale care sunt reprezentate de exploatarea, îmbutelierea și comercializarea apelor minerale, producția și comercializarea băuturilor nealcoolice carbonatate și necarbonatate, producția și comercializarea berii.

MANPRES DISTRIBUTION SRLgarantează că accesul la datele cu caracter personal este acordat doar angajaților săi în limitele stabilite prin fișa postului în scopul îndeplinirii sarcinilor ce le revin.

Datele cu caracter personal sunt gestionate printr-un sistem informatic care asigură un nivel adecvat de securitate.

Dorim să vă informăm că, în cadrul noilor reglementări privind protecția datelor cu caracter personal prevăzute de Regulamentul general privind protecția datelor UE 679/2016, în cazul în care prelucrăm date cu caracter personal ale dumneavoastră, dispuneți de următoarele drepturi:

  • dreptul de acces, prevăzut de art. 15 din GDPR, în baza căruia puteți să ne solicitați, gratuit, să vă confirmăm dacă prelucrăm sau nu date cu caracter personal care vă privesc. De asemenea, ne puteți solicita o copie a datelor pe care le prelucrăm despre dumneavoastră. Cererile trebuie să includă informații relevante pentru a vă putea identifica în baza noastră de date. Vom soluționa cererea dumneavoastră, în maxim 30 de zile;
  • dreptul la rectificare, prevăzut de art. 16 din GDPR, pe care îl puteți exercita, prin formularea unei cereri prin care ne puteți solicita să modificăm informațiile pe care le avem deja despre dumneavoastră. Puteți formula o astfel de cerere atunci când observați ca datele dumneavoastră sunt incomplete sau inexacte;
  • dreptul la restricționarea prelucrării, prevăzut de art. 18 din GDPR, pe care puteți să-l exercitați atunci când contestați exactitatea datelor, considerați că prelucrarea este ilegală sau vă opuneți ștergerii datelor. Urmare a exercitării acestui drept, vom putea în continuare să stocăm datele, efectuarea altor operațiuni de prelucrare fiind posibilă doar cu consimțământul dumneavoastră, cu excepția cazurilor expres prevăzute de lege;
  • dreptul la portabilitate, prevăzut de art. 20 din GDPR, pe care îl puteți exercita doar pentru cazurile în care prelucrarea are ca temei consimțământul dumneavoastră sau contractul și doar dacă datele dumneavoastră sunt prelucrate prin mijloace automatizate. Daca îndepliniți condițiile, ne puteți transmite o cerere de portare a datelor către operatorul pe care vi-l doriți;
  • dreptul de a va opune prelucrării datelor în scop de marketing, prevăzut de art. 21 din GDPR. Puteți să vă exercitați acest drept în orice moment, iar noi vă garantăm că datele dumneavoastră nu vor mai fi prelucrate în acest scop. Cu toate acestea, există posibilitatea ca pentru înregistrarea și soluționarea cererii dumneavoastră să fie necesar un interval de timp rezonabil (72 ore) în care este posibil să mai primiți informări de marketing de la noi;
  • dreptul la ștergere, prevăzut de art. 17 din GDPR, în baza căruia avem obligația să ștergem datele cu caracter personal pe care le prelucrăm despre dumneavoastră. Acest drept nu este unul absolut, având aplicabilitate doar în anumite situații expres prevăzute de lege. Atunci când formulați o cerere de ștergere, vă rugăm să aveți în vedere că ștergerea acestora poate fi un proces complex.

În toate cazurile în care nu sunteți mulțumiți de modul în care v-am soluționat cererile vă puteți adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Pentru orice nelămurire cu privire la utilizarea website-ului www.manpres.ro și la prelucrarea datelor dumneavoastră, puteți apela tel fix: +4021/3124801 sau mobil: +40722 341 546.

În vederea exercitării acestor drepturi, utilizatorul va trimite o cerere scrisă, către MANPRES DISTRIBUTION SRL pe adresa de e-mail office@manpres.ro, cu subiectul „Solicitare informații personale” sau o va transmite la adresa Piata Presei Libere nr. 1, Corp C1, parter, Camera 11, Sector 1, Bucuresti.

Durata de păstrare a datelor cu caracter personal este stabilită în funcție de temeiul prelucrării și scopul acesteia. La expirarea termenelor astfel stabilite, toate datele care ar permite identificarea persoanelor vor fi șterse/anonimizate, iar cele care pot fi utile pentru scopuri statistice vor fi păstrate.

Orice persoană vizată poate adresa MANPRES DISTRIBUTION SRL întrebări sau cereri în legătură cu datele sale personale furnizate sau reclamații privind colectarea și utilizarea datelor sale personale, prin transmiterea unei solicitări scrise, la următoarele date de contact:

Adresa: Piata Presei Libere nr. 1, Corp C1, parter, Camera 11, Sector 1, Bucuresti.

E-mail: office@manpres.ro

Reclamațiile, în cazul în care nu pot fi soluționate pe cale amiabilă cu MANPRES DISTRIBUTION SRL, pot fi adresate la:

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, București, România

anspdcp@dataprotection.ro

Tel/Fax: +40.318.059.211/+40.318.059.212

MANPRES DISTRIBUTION SRL

Director General

Mihai MANEA

Data 21.05.2018

 

   


 
 
OTESOFT - dezvoltare aplicatii software la cheie
  Viziteaza magazinul www.manpres.ro pe ShopMania  Icon securitate LibraPay
ANPC