Abonamente presa pentru companii, Ziare, reviste, romanesti, straine  
abonamente presa romana abonamente presa straina
 Ziare si Magazine Romanesti
   

 Ziare si magazine straine
   

 1900 de Ziare Internationale
   

 Publicatii Stiintifice Romanesti
   


Prima pagina : Ziare si Magazine Romanesti : Contabilitate si Fiscalitate an 2021 : Revista Audit financiar (CAFR Magazine)2021

Detalii produs
Denumire produs Revista Audit financiar (CAFR Magazine)2021
Numar aparitii/an 4
Periodicitate trimestriala
Pret pe 12 luni * 180.00 RON
Descriere

Revista Audit Financiar este editata de Camera Auditorilor Financiari din Romania incepand din anul 2003 si a aparut fara intrerupere pana in prezent. In aceasta perioada revista si-a dobandit o binemeritata notorietate in randul profesiei contabile in general si al auditorilor financiari in special, precum si in mediul academic. In paginile sale au fost publicate lucrari ale unor personalitati cu renume in lumea stiintifica si universitara din tara si din strainatate, dar ?i articole ale unor profesionisti practicieni, precum si ale unor tineri cercetatori, ce au vizat mai ales teme din domeniile auditului financiar, contabilitatii, raportarilor financiare.

ISSN � 1583 � 5812, pentru formatul tip?rit
ISSN � 1844 � 8801, pentru formatul electronic

Dup? ce �n primii trei ani revista a avut apari?ii trimestriale, �ncep�nd cu anul 2006 aceasta a fost editat? lunar, �ntr-o nou? abordare publicistic? ?i ?tiin?ific?, spre a-i conferi suportul tehnic ?i profesional al evalu?rii ?i clasific?rii de c?tre Consiliul Na?ional al Cercet?rii ?tiin?ifice (CNCSIS).

Din Colegiul Editorial ?tiin?ific al revistei fac parte personalit??i marcante din via?a ?tiin?ific? na?ional? ?i interna?ional? a profesiei contabile ?i de audit financiar.

Evaluarea / revizuirea articolelor se efectueaz? de c?tre Consiliul ?tiin?ific de Evaluare, potrivit normelor tehnice prezentate la rubrica "Recenzii�.
Consiliul ?tiin?ific de Evaluare este format din profesioni?ti care �?i desf??oar? activitatea �n aria tematic? a revistei � cadre didactice universitare, cercet?tori, practicieni cu notorietate �n activitatea de audit financiar.

Politica de distribu?ie a revistei

�ncep�nd cu primul num?r pe anul 2015, revista este editat? �n versiune bilingv? (rom�n?/englez?) ?i este postat? integral, �n varianta electronic?, pe site-ul revistei. De asemenea, cititorii pot citi pe site, integral, toate revistele ap?rute �n perioada 2006-2014.
Cititorii care doresc s? primeasc? revista �n format tip?rit trebuie s? contracteze un abonament
. Arii tematice
Articolele, studiile teoretice ?i practice, comentariile ?i informa?iile se �ncadreaz? �n urm?toarele arii tematice:
- Audit financiar extern ?i intern. Standarde profesionale ?i etice. Asigurarea calit??ii, independen?ei ?i transparen?ei profesiei. Auditul sistemelor informa?ionale. Reglement?ri na?ionale, europene ?i interna?ionale �n domeniu;
- Evolu?ii interne ?i interna?ionale, practici ?i expertize �n organizarea ?i managementul profesiei de auditor financiar;
- Contabilitate ?i informatic? de gestiune. Raport?ri financiare. Reglement?ri na?ionale, europene ?i interna?ionale �n domeniu;

- Guvernan?? corporativ?;
- Finan?e. Analiz? financiar?. Raportul fiscalitate/contabilitate/audit;
- Activitatea organismului profesional � Camera Auditorilor Financiari din Rom�nia � �n sprijinul membrilor ?i al auditorilor stagiari.


Contabilitate si Fiscalitate an 2021Economie...
Pret pe12 luni: 550 RON

Asigurarea...
Pret pe12 luni: 108 RON

Contabilitate,...
Pret pe12 luni: 390 RON

Revista de...
Pret pe12 luni: 90 RON

Economistul -...
Pret pe12 luni: 300 RON

Economistul -...
Pret pe12 luni: 300 RON

HR...
Pret pe12 luni: 48 RON

HR Manager epaper...
Pret pe12 luni: 45 RON

Infomediu Europa-...
Pret pe12 luni: 480 RON

Magazinul...
Pret pe12 luni: 199 RON

Newsletterul...
Pret pe12 luni: 990 RON

Pulsul...
Pret pe12 luni: 599 RON

Portal...
Pret pe12 luni: 1599 RON

Portal Sanatate...
Pret pe12 luni: 1365 RON

Revista Audit...
Pret pe12 luni: 180 RON

Revista...
Pret pe12 luni: 400 RON

Romanian Journal...
Pret pe12 luni: 160 RON

Control economic...
Pret pe12 luni: 792 RON


 
 
OTESOFT - dezvoltare aplicatii software la cheie
  Viziteaza magazinul www.manpres.ro pe ShopMania 
Icon securitate LibraPay
ANPC